planine_bioc_clip_image002

Na sjeverozapadu Crne Gore nalazi se planina Bioc, sa najvisočijim vrhom Veliki Vitao 2396 m.

Cijela skupina planina na Pivskom platou je ograničena kanjonskim dolinama rijeka Pive,Sutjeske,Suhe, Vrbnice pravim blagom i atraktivnošću različitim pejzažima za posjetioce.

Bioč je prava destinacija za alpiniste željne adrenalina sa Zmajevom stijenom čije litice su visoke 600 metara.

planine_bioc_clip_image006

Uspon na Bioč se vrši iz nekoliko pravaca:

  • Iz malog seoceta Stabana i Stabanskih jezera, uspon traje  5  h , savladava se visinska razlika od 1.400 metara, celodnevna tura.
  • Iz sela Mratinja i zaseoka Krč, uspon traje 4 h, savladava se visinska razlika od 1.300 m i srednje je naporna tura
  • Sa Trnovačkog jezera uspon na Vitlove traje 3 h 30 min savladava se visinska razlika od 800 m i srednje je naporna tura.

planine_bioc_clip_image004

Bioč je izuzetan vidikovac na planine Bosne i Hercegovina kao i na visoki prelijepi Durmitor i planine Crne Gore.