planine_maganik_clip_image002

U centralnom dijelu Crne Gore između rijeka Zete, Morače i Mrtvice nalazi se Maganik veoma zanimljiva planina.

Omeđena je dubokim kanjonima rijeke Mrtvice liticama visokim i do 1.000 metara, planina kontrasta  sumovitog podnožja i stenovitog grebena ljutog krasa.

planine_maganik_clip_image004

Za planinarske ture na Maganik pristup je sledeći:

Od Međurječja (druma Podgorica Kolašin 35 km od Podgorice)

Uspon preko sela Velje Duboko traje 4 h

Savlađuje se visinska razlika od 1.280 m

Stepen težine: Naporna tura, težak bezvodni teren

planine_maganik_clip_image006

planine_maganik_clip_image008