Važni telefoni na Žabljaku

  • Policijska stanica 089-361-210
  • Gorska služba spasavanja
  • Batrić Grbović 067-572-351
  • Vojinović Zoran 069-480-644
  • Šibalić Goran 069-251-587
  • Apoteka 089-361-203
  • Autobuska stanica 089-361-318
  • AMS Crne Gore Žabljak 089-361-578
  • Turistička organizacija Crne Gore 089-361-802
  • Turistička organizacija NP Durmitor 089-361-474